รายชื่อลูกค้าบางส่วนของเรา

Kim Pai Logo

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด

เป็นผู้นำด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ หีบห่อและฉลาก
TOPP Logo

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำด้านการผลิตฟิล์มพลาสติก ฉลากกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์
และหลอดลามิเนท เป็นผู้นำด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ หีบห่อและฉลาก
Kim Pai Ltd Logo

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์

ประกอบธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการพิมพ์มายาวนานกว่า 80 ปี
L.A. Plaspack Logo

บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด

เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตฟิล์ม
เพื่อใช้ในงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Kim Pai Coating

บริษัท กิมไป๊ โค๊ตติ้ง จำกัด

เป็นผู้ผลิตฟิล์มคุณภาพสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ
ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีในภูมิภาคเอเชีย